Cách xem lại tin nhắn FB, Messenger đã bị thu hồi trên điện thoại

1. Cách xem lại tin nhắn Facebook Messenger đã bị thu hồi trên điện thoại Android Để khôi phục và xem lại tin nhắn FB mes đã bị thu hồi trên các dòng điện thoại Android, bạn có thể thực hiện theo cách sau đây: Bước 1: Truy cập ứng dụng Facebook. Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngay