Tin khác

Nhìn nước tiểu buổi sáng biết ngay thận tốt hay không: Đi kiểm tra thận ngay nếu thấy màu đậm

Nước tiểu có chức năng loại bỏ chất thải khỏi máu, nên sự thay đổi màu sắc của nó có thể chỉ ra các vấn đề của cơ thể.