Vợ sốt cao nhờ chồng trông con, chồng chủ ý làm con khóc để kiếm cớ đùn đẩy hết trách nhiệm cho vợ

Trong khi vợ đang ốm nặng và sốt cao, người chồng vẫn cố ý đùn đẩy hết mọi trách nhiệm trông con cho vợ.