Hình ảnh mẹ trẻ vừa 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚍ị𝚌𝚑 𝚟ừ𝚊 𝚋ế 𝚌𝚘𝚗 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚐 '𝚍ậ𝚢 𝚜ó𝚗𝚐'

Khoảnh khắc người mẹ một bên tay vẫn đang truyền dịch nhưng vẫn bế bồng đứa con khiến cộng đồng mạng nổi lên nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.