Những câu chẳng đứa trẻ nào muốn nghe mà các mẹ vẫn ra rả nói với con hàng ngày

Có những điều bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ sử dụng để dạy dỗ con, nói với con nhưng sau cùng bạn vẫn sử dụng nó.