Ở cữ

Sau sinh tắm nước lạnh, ra gió không che, mẹ 25t bị 𝚕𝚒ệ𝚝 𝚗ử𝚊 𝚖ặ𝚝: Đừng tham công tiếc việc

Sau khi sinh bé xong thì mọi người kiêng cữ thế nào vậy ạ? Em sắp sinh nên cũng đang tìm hiểu mà thấy nhiều quá, với lại mỗi người mỗi ý ấy. Riêng chuyện tắm thôi, em thấy có người bảo ở viện là đã tắm rồi nhưng cũng có người kêu là mấy tháng mới được tắm.