Tin sức khỏe

Phụ nữ từ 45 tuổi nhớ 'tam cần, tứ giới, ngũ bổ sung': Cơ thể sẽ kiện khang, trẻ đẹp hơn tuổi

45 tuổi là thời điểm mà các cơ quan trong cơ thể chúng ta bước vào giai đoạn lão hóa mạnh