Browsing loại

Tin tức

𝙷𝚊𝚒 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 đ𝚒ề𝚞 ᴛ𝚛ị 𝙲ᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đắᴛ đỏ, 𝚔𝚑ó 𝚝𝚒ế𝚙 𝚌ậ𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 đượ𝚌 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚕à…

Theo đó, Remdesivir dùng cho các ca nặng và Molnupiravir cho các bệnh nhân nhẹ, vừa điều ᴛrị tại nhà. Tuy nhiên đây đều là những loại thuốc đắᴛ đỏ,…

𝙼ẹ 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 ở 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 𝚌𝚞ố𝚒 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿: 𝙲ó 𝚋é 𝚖ớ𝚒 𝟼 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝟻 𝚝𝚑á𝚗𝚐 ở 𝚟𝚒ệ𝚗

Câu chuyện được chia sẻ trên báo chí đã khiến bao người phải rơi nước mắt. Cậu con trai 22 tháng tuổi của chị đang phải nằm thở máy ở phòng Hồi sức…

𝟸 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 “𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚘𝚡𝚢 𝚗ã𝚘” 𝚍𝚒 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚝𝚑ầ𝚗, 𝚐𝚒𝚊 𝚌ả𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚚𝚞ắ𝚝 𝚟ì 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿

𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚝ì𝚖 đế𝚗 𝚗𝚑à 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚋à 𝚂â𝚖, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚑ú, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚑é𝚝, 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 đậ𝚙 𝚙𝚑á 𝚟𝚊𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚝ừ 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚗𝚑ỏ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟à 𝚋ị á𝚖 ả𝚗𝚑 𝚋ở𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 â𝚖…