Browsing loại

Bệnh trẻ em

𝙲𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝟺 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚖ấ𝚝 𝚝𝚑ị 𝚕ự𝚌, 𝚜𝚞ý𝚝 𝚖ù 𝚟à 𝚕ờ𝚒 𝚌ả𝚗𝚑 𝚋á𝚘 𝚔𝚑ẩ𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚌ủ𝚊 ô𝚗𝚐 𝚋ố: đừ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚡𝚎𝚖 đ𝚒ệ𝚗…

Đã có rất nhiều câu chuyện về tác hại của việc sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng… đối với trẻ nhỏ nhưng dường như các bậc phụ huynh vẫn chưa…